Navigation

Eylül 2021

Guitar of Hope: Victor Hara

Victor Jara is a poet who says, “My guitar is neither the property of the rich nor their stooges”… The Chilean poet Jara sang his songs for the working class, for a world without exploitation. On September 11, 1973, a military fascist coup took place in Chile and five days later they cut him off from life.

Umudun Gitarı: Victor Jara

“Gitarım ne zenginlerin malı, ne de yardakçılarının” diyen bir ozandır Victor Jara… Şilili Jara, şarkılarını işçi sınıfı için, sömürüsüz bir dünya için söyledi. 11 Eylül 1973’te Şili’de askeri faşist darbe yapıldı ve beş gün sonra yaşamdan kopardılar onu. Ama dünyaya bıraktığı izi silemediler, mücadele eden kuşaklara dayanak olmasını engelleyemediler.