Navigation

DİSK 1. Uluslararası İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

 
00:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in organize ettiği 1. Uluslararası İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul Elite Otel'de gerçekleşti. “Hayatımızı Kazanırken Kaybetmemek İçin Bir Örgütlenme Alanı Olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” sloganıyla düzenlenen konferansa Sendikacılardan meslek örgütü temsilcilerine, gazetecilerden sanatçılara, akademisyenlerden işçilere geniş bir katılım sağlandı.